LAKOLKVANDRING

Kom med på en spændende historisk vandring blandt de sidste sommerhuse i dragestil og hør om badestedets storhedstid.

På Rømøs vestkyst ses endnu sporene af Nordseebad Lakolk, som blev grundlagt i 1898. De fleste af bygningerne i den karakteristiske schweizerstil og norsk dragestil er forsvundet med tiden, og kun nogle enkelte sommerhuse har bevaret et nogenlunde oprindeligt udseende. De står tilbage som vidner om det ambitiøse badeturismeprojekt, der blev iværksat af den stærkt tysksindede pastor Jacobsen, som var sognepræst i Skærbæk, stærk fortaler for det al-tyske fællesskab og en aktiv iværksætter i Skærbæk-området med det for øje, at styrke kejserrigets indflydelse i Nordslesvig.

Tanken bag Nordseebad Lakolk var at skabe et feriested for den tyske middelklasse i det, der dengang var den nordligste del af det tyske kejserrige. Tidligere havde det kun været de velhavende, der tog på ferie, men hen imod år 1900 begyndte rejserne til fjerntliggende egne at sprede sig til de lavere klasser i samfundet; turismen, som vi kender den i dag, begyndte. 

PÅKLÆDNING
Fast fodtøj og praktisk påklædning

VARIGHED
Ca. 2 timer – længde ca. 2 km

PRIS
Voksen 95 kr.
Børn 45 kr.

JAN   FEB   MAR   APR   MAJ   JUN   JUL   AUG   SEP   OKT   NOV   DEC

BOOK HER

Reservationen er først gældende når du modtager en mail retur fra os.