SKOLER OG DAGTILBUD

På Naturcenter Tønnisgård har vi hvert år omkring 600 børn med på ture. Både lejrskole-klasser og også skoleklasser fra Tønder Kommune, som vi modtager som en del af en skoletjenesteordning. 

Vi tilbyder

Vi tilbyder en lang række aktiviteter både på Naturcenteret og rundt omkring på øen. Aktiviteter og ture tilpasses naturligvis børnegruppens/klassens alder, Fælles Mål, den aktuelle faglige situation og deres aktuelle arbejdsområde. 

Ture i naturen

Vadehavstur, rejefangsttur, bunkertur, cykeltur i hvalfangerens fodspor, madlavning, havfaldstur.

Aktiviteter i huset

Ravslibning, uld - kart, spind og flet, lav urtesmør, byg drager, muslinge-leg samt livet i Vandhullet.

To ture specielt til skoleklasser

Livet i vandhullet

Lige uden for Tønnisgård har vi et lille fint vandhul og en bred bro. Herfra kan vi fiske i vandet med net efter alle de spændende smådyr ...

Aftentur i plantagen

Kom med på en gåtur i Vråby Plantag mens tusmørket falder på. Undervejs taler vi om og udforsker vores forskellige sanser …

Vi er en del af "Vi bor ved Vadehavet"

Naturcenter Tønnisgård er en del af ”Vi bor ved Vadehavet”, en aftale mellem formidlere og Tønder Kommune, der sikrer, at alle kommunens børn i skoler og dagtilbud årligt oplever et relevant læringsforløb der stemmer med Fælles Mål og inkluderer et møde med en naturvejleder eller kulturformidler fra et af kommunens støttede formidlingssteder. 

Forløb for udskolingsklasser om bunkere på Rømø
Fagene Historie og Matematik inddrages og færdigheds- og vidensmål er formulerede.

Forløb for udskolingsklasser om Vadehavet på Rømø
Faget biologi inddrages lige som emnerne Nationalpark og Vardensarv berøres. Færdigheds- og Vidensmål er formulerede.

Mit Vadehav – undervisningsmateriale

Naturcenter Tønnisgård en en del af formidlerfællesskabet "Mit Vadehav" der udvikler undervisningsmateriale til brug i folkeskole og børnehaver.

Materialet er gratis at hente på hjemmesiden mitvadehav.dk og er af høj faglig kvalitet, samtidig med at det er indrettet efter skolernes Fælles Forenklede Mål og dagtilbuddenes Læreplanstemaer.

Er I en klasse der skal på tur til Vadehavet, er det en rigtig god idé at arbejde med noget af materialet fra Mit Vadehav inden I kommer herover, således at eleverne er godt forberedte.

International vadehavsundervisning

Naturcenter Tønnisgård er en del af IWSS - International Wadden Sea School. I IWSS arbejder vi sammen med naturformidlere i både Tyskland og Holland der også har Vadehav.  Bl.a. at udvikle undervisningsmateriale. Der bliver også arrangeret internationale ture for skoleklasser.