Schulklassen » Naturcenter Tønnisgård
Toennisgaard skoleklasser 6

Schulklassen

Im Naturcenter Tønnisgård haben wir jedes Jahr Besuch von rund 1200 Schüler

Wir bieten mehrere von unseren Führungen auch für Schulklassen an. Die Führungen werden natürlich an das Alter der Schulklasse angepasst. Ruft gerne an oder schickt uns eine Mail, dann können wir zusammen ein Programm erstellen.

 

Vi bor ved Vadehavet

Naturcenter Tønnisgård er en del af ”Vi bor ved Vadehavet”, en aftale mellem formidlere og Tønder Kommune, der sikrer, at alle kommunens børn i skoler og dagtilbud årligt oplever et relevant læringsforløb der stemmer med Fælles Mål og inkluderer et møde med en naturvejleder eller kulturformidler fra et af kommunens støttede formidlingssteder.

Forløb

Forløb for udskolingsklasser om bunkere på Rømø

Fagene historie og matematik inddrages og færdigheds- og vidensmål er formulerede.

Forløb for udskolingsklasser om Vadehavet på Rømø

Faget biologi inddrages lige som emnerne Nationalpark og Verdensarv berøres. Færdigheds- og Vidensmål er formulerede.

Toennisgaard naturcenter foto 10

Vadehavstur

Specielt for skoleklasser

Ved Havneby ligger en perfekt vadeflade, hvor klassen kan opleve Vadehavet helt tæt på. Turen er krydret med små opgaver undervejs, der er tilpasset aldersgruppen og man har her rig mulighed for at udforske dyre- og plantelivet på og ved vaden. Vi går ud når vandet har trukket sig tilbage. Turen kan både bruges som opstart eller opfølgning på emnet “Vadehavet”. Der kan hentes gratis materiale til arbejde hjemme i klassen på mitvadehav.dk

Varighed 2 timer

Bunkertur i plantagen

Specielt for skoleklasser

Kom med på en gåtur i Tvismark Plantage. Her går vi på opdagelse i naturen og historien. Hvordan så der ud på Rømø under 2. Verdenskrig? Hvor mange bunkers byggede man på Rømø og ikke mindst hvorfor? På turen er vi både i skoven og nede i bunkers. Turen kan planlægges i alle døgnets lyse timer.

Varighed 2 timer

Mitvadehav.dk – undervisningsmateriale

Naturcenter Tønnisgård er en del af formidlerfællesskabet "Mit Vadehav" der udvikler undervisningsmateriale til brug i folkeskoler og børnehaver.

Materialet er gratis at hente på hjemmesiden mitvadehav.dk og er af høj faglig kvalitet, samtidig med at det er indrettet efter skolernes Fælles Forenklede Mål og dagtilbuddenes Læreplanstemaer.

Er I en klasse der skal på tur til Vadehavet, er det en rigtig god idé at arbejde med noget af materialet fra Mit Vadehav inden I kommer herover, således at eleverne er godt forberedte.

Besøg siden mitvadehav.dk

Internationaler Unterricht

Wir sind ein Teil des IWSS - International Wadden Sea School. In der IWSS arbeiten wir zusammen mit Naturvermittlern in Deutschland wie auch in den Niederlanden. Wir entwickeln z.B. Unterrichtsmateriale, die trilateral genutzt werden.

Wir arrangieren Führungen für Schulklassen auf Deutsch oder auch Englisch.

IWSS Webseite

Wir helfen Ihnen mit der Planung

Für weitere Info's rufen Sie uns auf Tel. 0045 74 75 52 57 an oder schicken Sie uns eine E-mail

 

schicken Sie uns eine E-mail