Oplevelser for skoleklasser i naturen på Rømø
Toennisgaard skoleklasser 6

Skoler

På Naturcenter Tønnisgård har vi hvert år omkring 1200 børn med på ture. Både lejrskole-klasser og også skoleklasser fra Tønder Kommune, som vi modtager som en del af en skoletjenesteordning

Vi tilbyder en lang række aktiviteter både på Naturcenteret og rundt omkring på øen. Aktiviteter og ture tilpasses naturligvis børnegruppens/klassens alder, Fælles Mål, den aktuelle faglige situation og deres aktuelle arbejdsområde.

Ture i naturen

Vadehavstur / Rejefangsttur / Bunkertur / Cykeltur i hvalfangerens fodspor / Madlavning / Havfaldstur

Aktiviteter i huset

Ravslibning / Uldværksted / Lav urtesmør / Byg drager / Kreative muslinger / Livet i vandhullet

 

 

Vi bor ved Vadehavet

Naturcenter Tønnisgård er en del af ”Vi bor ved Vadehavet”, en aftale mellem formidlere og Tønder Kommune, der sikrer, at alle kommunens børn i skoler og dagtilbud årligt oplever et relevant læringsforløb der stemmer med Fælles Mål og inkluderer et møde med en naturvejleder eller kulturformidler fra et af kommunens støttede formidlingssteder.

Forløb

Forløb for udskolingsklasser om bunkere på Rømø

Fagene historie og matematik inddrages og færdigheds- og vidensmål er formulerede.

Forløb for udskolingsklasser om Vadehavet på Rømø

Faget biologi inddrages lige som emnerne Nationalpark og Verdensarv berøres. Færdigheds- og Vidensmål er formulerede.

Toennisgaard naturcenter foto 10

Vadehavstur

Specielt for skoleklasser

Ved Havneby ligger en perfekt vadeflade, hvor klassen kan opleve Vadehavet helt tæt på. Turen er krydret med små opgaver undervejs, der er tilpasset aldersgruppen og man har her rig mulighed for at udforske dyre- og plantelivet på og ved vaden. Vi går ud når vandet har trukket sig tilbage. Turen kan både bruges som opstart eller opfølgning på emnet “Vadehavet”. Der kan hentes gratis materiale til arbejde hjemme i klassen på mitvadehav.dk

Varighed 2 timer

Bunkertur i plantagen

Specielt for skoleklasser

Kom med på en gåtur i Tvismark Plantage. Her går vi på opdagelse i naturen og historien. Hvordan så der ud på Rømø under 2. Verdenskrig? Hvor mange bunkers byggede man på Rømø og ikke mindst hvorfor? På turen er vi både i skoven og nede i bunkers. Turen kan planlægges i alle døgnets lyse timer.

Varighed 2 timer

Mitvadehav.dk – undervisningsmateriale

Naturcenter Tønnisgård er en del af formidlerfællesskabet "Mit Vadehav" der udvikler undervisningsmateriale til brug i folkeskoler og børnehaver.

Materialet er gratis at hente på hjemmesiden mitvadehav.dk og er af høj faglig kvalitet, samtidig med at det er indrettet efter skolernes Fælles Forenklede Mål og dagtilbuddenes Læreplanstemaer.

Er I en klasse der skal på tur til Vadehavet, er det en rigtig god idé at arbejde med noget af materialet fra Mit Vadehav inden I kommer herover, således at eleverne er godt forberedte.

Besøg siden mitvadehav.dk

International undervisning

Vi er en del af IWSS - International Wadden Sea School. I IWSS arbejder vi sammen med naturformidlere i både Tyskland og Holland der også har Vadehav. Vi arbejder bl.a. med at udvikle fælles undervisningsmateriale. Der bliver også arrangeret internationale ture for skoleklasser.

Besøg IWSS hjemmesiden

Ring eller mail

Ring på telefon 74 75 52 57 eller send os en mail, så kan vi aftale nærmere

Send mail