Rømø » Naturcenter Tønnisgård
Toennisgaard naturcenter foto 2

Rømø

Rømø er den største ø i Nationalpark Vadehavet. Her kan du strække øjnene og mærke naturen

På turen over den 10 kilometer lange dæmning oplever du det smukke Vadehav på tæt hold. To gange i døgnet blotlægges kæmpe arealer af havbunden og åbner for et enormt spisekammer for områdets millioner af trækfugle.

Rømø byder på både Vadehav og Vesterhav. På øens vestside finder du nogle af Europas bredeste og smukkeste sandstrande og Vesterhavets bølger bruser og lokker med en dukkert.

Øens landskab er både smukt og barskt og det er tydeligt at solen, vinden og tidevandet hersker her. Bølgende klitlandskaber, åbne lyngheder og lave skove strækker sig over hele øen.

Rømø byder på smukke naturoplevelser for alle.