Tidevand » Naturcenter Tønnisgård
Toennisgaard naturcenter foto 10

Tidevand

Der er 6 timer og 12 minutter mellem høj og lavvande

Tidevandet i Vadehavet er markant. Cirka to gange i døgnet tørlægges store dele af havbunden, hvilket skaber mulighed for oplevelsesture på vaden

Forskellen mellem høj- og lavvande er 1,5 meter i gennemsnit i den danske del af Vadehavet, men blæsten og månen spiller også ind og nogle gange er vandmasserne så store, at vi må aflyse planlagte ture.

Du kan holde dig opdateret om tidevandet på denne graf fra DMI.