BUSGRUPPER

Er I en busgruppe, tilbyder Naturcenter Tønnisgård en række af guidede busture rundt på øen og i Vadehavsområdet

Dige, stormfloder, dæmning og kommandører

Turen begynder på parkeringspladsen ved Ballum Slusekro, hvor guiden stiger ombord. Vi kører til Ballum og hører undervejs om det vellykkede arbejde med at få restaureret landsbyens flotte gamle marskgårde. Et arbejde som A.P. Møller Fonden har støttet.

På turen langs diget fortæller guiden om de stormfloder, der op gennem historien har præget marsken, og på dæmningen hører vi om arbejdet med landvinding og om fødekæden i Nationalpark Vadehavet og de mange trækfugle, der benytter området som ”spisekammer”.

Som optakt til besøget ved Sct. Clemens Kirke gennemgås lidt af Rømøs historie. Først tager vi en rundtur på kirkegården, hvor vi skal høre om, hvad kommandørstenene – gravsten sat over kaptajner på hval- og sælfangerskibe i Ishavet – fortæller om øens storhedstid.

Inde i kirken skal vi se på lysekroner, kirkeskibe og alteret, der afspejler den rigdom, som Grønlandsfarten i 16- til 1800-tallet bragte til øen.

Vi slutter rundturen ved soldatergravstenene, der giver et indtryk af, hvordan 1. og 2. Verdenskrig prægede Rømø.

Turen tager ca. 2 timer.

Rømø rundt

Den klassiske bustur. Vi gør stop ved Nationalmuseets Kommandørgård, Hvalbenshegnet, Kirken, Havnen og Sønderstrand eller Lakolk. Undervejs fortæller vores guide levende om Rømøs historie.

Turen tager 2 timer.